Sofagesprekken met tweede golf feministes – 17 februari Kitty Roggeman

Wat maakte dat het feminisme in de jaren ’60-’70 kon uitgroeien tot zo’n grote en spraakmakende beweging? Hoe konden ‘radicale’ voorstellen als het recht op abortus gerealiseerd worden? Welke acties werden gevoerd, welke activiteiten georganiseerd? Wat kunnen we van deze ervaringen leren?

In de reeks sofagesprekken met tweede golf feministes nodigt FEL op woensdag 17 februari Kitty Roggeman uit. Kitty was lid van de Groep Rooie Vrouwen en medeoprichtster van de FemSoc beweging. Ze was ook jarenlang redactielid van het feministisch tijdschrift ‘Schoppenvrouw’. Vandaag is ze nog steeds actief als feministe in het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) en Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!)

Deze avond vindt plaats te Gent, inschrijven kan via felfeminisme@gmail.com

Welkom bij FEL

FEL is een feministische actie- en vormingsgroep voornamelijk actief in Gent. Wij zijn een groep enthousiaste feministes die bezig zijn rond allerlei thema’s. We voeren actie (laatst nog de heksennacht), we schrijven lezersbrieven, geven workshops en lezingen, we hebben een leesgroep en nog een heleboel plannen voor het nieuwe jaar!

Binnenkort starten we met een reeks salongesprekken met tweedegolffeministes. Op woensdag 17 februari is de eerste avond met Kitty Roggeman, vroeger actief in de FemSoc beweging en redactrice van Schoppenvrouw en nu actief bij Vrouwen Overleg Komitee en Baas over eigen hoofd.

Op de planning staat verder o.a. enkele actiedagen, deelname aan de wereldvrouwenmars, en een cursus mentale en fysieke weerbaarheid (zelfverdediging).

Als je op de hoogte wil blijven kan je je ook inschrijven via ons emailadres:
felfeminisme@gmail.com

feministisch en links